Demänovská ľadová jaskyňa - Jasná

Jedna z najstarších známych jaskýň v Európe

Demänovská ľadová jaskyňa - Nízke Tatry

Demänovská ľadová jaskyňa so svojou bohatou históriou je jedna z najstarších známych jaskýň v Európe. V roku 1672 sa objavila pravá písomná zmienka, v ktorej sa spomína jaskyňa niekoľko kilometrov od Liptovského Mikuláša. Táto zmienka pochádza od J.P. Haina, ktorý v tejto jaskyni objavil pozostatky jaskynného medveďa. Považoval ich za kosti draka, preto bola nazývaná Dračou jaskyňou. Nákresy jaskyne boli zverejnené v roku 1723 čo je 4 roky potom, ako bola jaskyňa preskúmaná. Množstvo podpisov osobností Slovenska na stenách, svedčia o veľkom záujme o túto jaskyňu. Prvý krát bola jaskyňa sprístupnená v polovici 19. storočia. V polovici 20. storočia bola sprístupnená opäť. Medzi týmito rokmi bolo objavených, upravených a sprístupnených mnoho častí jaskyne. Ľad v spodných častiach jaskyne sa týmito zásahmi začal roztápať a preto bolo v rokoch 1953 - 1954 nevyhnutné vykonať opatrenia pre zachránenie a obnovenie ľadovej výzdoby. Jaskyňa má 1750m ale momentálne je sprístupnená trasa v dĺžke 650 m.

Demänovská ľadová jaskyňa patrí do územia Národného parku Nízke tatry a je situovaná približne 4-5km od našich apartmánov smerom na Jasna Nízke Tatry na pravej strane Demänovskej doliny. Vstup do jaskyne je od parkoviska vzdialený asi 20minut chôdze lesným chodníkom, ktorý je zároveň aj náučným chodníkom.

Pred vstupom do Demänovskej ľadovej jaskyne sa určite dobre oblečte, pretože teplota sa v nižších častiach jaskyne pohybuje okolo 0°. Prehliadka trvá 45min. Dĺžka prehliadkového okruhu je 650m s prevýšením 48m. Návštevníci prechádzajú okruh jaskyne riečnymi chodbami. Najprv časťami jaskyne zdobenej sintrovou výzdobou, ktorá neskôr prechádza do ľadovej výzdoby v spodných častiach jaskyne.