Prosiecka a Kvačianska dolina

Doliny ukryté v lesoch Chočských vrchov

Prosiecka a Kvačianska dolina

Tieto dve doliny, ukryté v lesoch Chočských vrchov, patria medzi najkrajšie doliny Slovenska a z hľadiska rozmanitosti prírody a terénu nemajú konkurenciu. Prechod Prosieckou a Kvačianskou dolinou spojený s výstupom na vyhliadkový vrch Prosečné a návštevou vodného mlynu Oblazy, je súčasťou náučného chodníka. Na trase prekonajú návštevníci prevýšenie 772 m, približne za 6 – 7 hodín stredne náročnej turistiky.

Trasa má svoj začiatok v obci Prosiek, kam sa dá dostať priamym autobusovým spojením z Liptovského Mikuláša. Dolinou vedie modro značkovaný turistický náučný chodník s viacerými informačnými panelmi, ktoré oboznamujú s geologickými a geomorfologickými pomermi doliny, ako aj s jej flórou a faunou. Už od svojho ústia má Prosiecka dolina charakter úzkej tiesňavy. V jej najužšom mieste s názvom Vráta sa nad dno štrbiny medzi dvoma kolmými vápencovými stenami vmestí len riečisko potoka, ktoré tu zároveň plní funkciu turistického chodníka. Nad Vrátami prechádza miestami sa objavujúci turistický chodník po lávke ponad zavodnené koryto na ľavú stranu doliny. Nachádza sa tu skalný stupeň, ktorý možno prekonať len takmer lezeckým spôsobom. Nad ním sa potok miestami stráca v krasových ponoroch, vďaka čomu je jeho riečisko obvykle suché. Na rázcestí Vidová do tiesňavy ústi krátka dolina Červené piesky ukončená skalným prahom, cez ktorý sa prepadá 15 m vysoký vodopád.

Pokračovanie chodníka v rokline Sokol sa pre väčšiu bezpečnosť turistov prekonáva pomocou oceľových rebríkov a reťazí ukotvených v skalách. V závere tiesňavy sa vzhľad krajiny nápadne mení. Na Svorade náučný chodník dočasne opúšťa Chočské vrchy a trasa pokračuje náročnejším výstupom na vrch Prosečné (1 372 m), z ktorého je krásny výhľad na celý Liptov. Zostup z Prosečného vedie smerom na severovýchod strmým chodníkom na poľanu v sedle Ostruhy (1 085 m), ďalej na zalesnený západný svah Kvačianskej doliny. Po krátkom traverze sa chodník oblúkom vracia na severné úbočia masívu Prosečné a dlhými serpentínami zostupuje do doliny Borovianky. Poniže obce Veľké Borové sa opäť spája s náučným chodníkom, ktorý smeruje k lokalite Oblazy. Tu sa stretáva voda až z troch potokov. Už v minulosti to bolo ideálne miesto na postavenie vodného mlyna. Z pôvodných štyroch mlynov tu dodnes stoja dva. Vďaka dobrovoľným ochrancom prírody sa podarilo zrekonštruovať Horný a Dolný mlyn, ktoré sú v letnej sezóne sprístupnené turistom.

Po prehliadke pozoruhodných technických pamiatok treba absolvovať pomerne krátky ale namáhavý výstup do strmého svahu Kvačianskej doliny, v ktorom vedie červenou farbou značená kamenistá cesta z Hút do Kvačian. Osobitnú pozornosť si tu zaslúži miesto Roháč označené kamenným krížom, ktoré poskytuje úchvatný pohľad na dno Kvačianskej doliny. Pohodlná cesta s červeným značením končí v obci Kvačany, ktorá má priame autobusové spojenie s Liptovským Mikulášom.